Prawa zastrzeżone ® | Design, wdrożenie i obsługa: freelancer-krakow.pl dla Witold Stoch - www.witoldstoch.pl

Urodziłem się 20 grudnia 1992 r. w Kaliszu.
Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu,
Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
W czasach szkolnych brałem udział w wielu konkursach i olimpiadach, których miałem zaszczyt być laureatem lub
finalistą
na etapach ogólnopolskich lub wojewódzkich - m.in. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
Historyczna, Wiedzy o Unii Europejskiej.
W 2016 r. ukończyłem Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji
na kierunku prawo, broniąc pracę magisterską „Swoboda działalności partii politycznych w Polsce”
pod kierunkiem prof. Jana Majchrowskiego.
W 2020 r. ukończyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od 10 października 2020 r. jestem mężem Agnieszki.
Moje zainteresowania poza prawem i polityką to sport, zwłaszcza piłka nożna i skoki narciarskie
oraz historia, geografia, geopolityka i teologia.
Jestem wierzącym katolikiem i wolnorynkowym konserwatystą. Śpiewałem w Chórze Chłopięco-Męskim Bazyliki Kaliskiej oraz w chórze Cantus Laudabilis w Warszawie. Pisałem o sporcie dla portalu wmeritum.pl.

Od 2008 r. byłem aktywnym członkiem i prezesem Klubu Europejczyka “Polonus” w II
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Od czerwca 2012 r. jestem członkiem Stowarzyszenia KoLiber. Byłem jednym z założycieli oddziału KoLibra w
Kaliszu.Od lipca 2014 r. do stycznia 2016 r. pełniłem funkcję sekretarza w oddziale
kaliskim, a od stycznia 2016 r. do października 2017 r. sekretarza w Zarządzie Głównym
Stowarzyszenia KoLiber.
Podczas studiów odbyłem 4-miesięczny staż w Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w dziale analiz.
Od wiosny 2016 r. współpracuję z posłem na Sejm RP Jakubem Kuleszą.
Od lipca 2016 r. do października 2018 r. współpracowałem z
klubem poselskim Kukiz’15. Od stycznia do marca 2017 r. byłem współpracownikiem
Wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Tyszki.

Od lutego do października 2018 r. pracowałem także jako prawnik w Biurze Prawnym Klubu Poselskiego Kukiz’15.

Od listopada 2018 r. jestem członkiem Partii KORWiN.
Od listopada 2018 r. do listopada 2019 r. pełniłem funkcję sekretarza Partii KORWiN.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. startowałem jako “jedynka” na liście Konfederacji Wolność i Niepodległość
w okręgu 36 (Kalisz) i zdobyłem 15 000 głosów.
Od listopada 2019 r. jestem członkiem Biura Prawnego Koła Poselskiego Konfederacja i
kierownikiem działu legislacyjnego.
Pełnię także funkcję sędziego w Sądzie Partyjnym Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Poznaj mnie

Miło Cię tu widzieć, przeczytaj więcej o mnie

Przeczytaj!

Media Społecznościowe

Kim jestem?

Moja działalność społeczno-polityczna.

Śledź moje działania w Internecie

Twitter

YouTube

Facebook

Instagram

TikTok